top of page
miljøtemp hero_edited.jpg
 • Grillen blir ikke varm.
  Da kan problemet være at du har en gasslekkasje. Utfør en gass lekkasje test i henhold til manualen til grillen. Du finner manualen til din grill under grillmodellene på vår hjemmeside. Har du 10/11 KG gassflaske – Vi anbefaler denne størrelsen til våre gassgriller. Gassflasker - Vår erfaring er også at gassflasker har mer begrenset effekt i kaldere temperaturer (spesielt minusgrader). Når vi har arrangementer på kalde dager oppbevarer vi derfor alltid gassflasken i romtemperatur en times tid før vi starter å grille og ved grilling som skal vare mer enn 45 minutter, har vi også en ekstra gassflaske som vi bytter med underveis. Vår erfaring er også at gassflasken mister en del effekt når den når mindre enn 20% igjen i flasken. Regulator – Regulatorer er ømtålig for ytre påvirkning. Hvis regulatoren har fått et slag eller har ramlet i bakken/dunket hardt bort i husveggen eller liknende, kan dette påvirke gass-strømmen den gir. For å unødvendig ikke måtte kjøpe en ny regulator, foreslår vi derfor alltid at man spør f.eks en nabo om å få teste med deres regulator. Vi opplever dette som den vanligste årsaken til langvarig lav varme i en grill Vind vil påvirke grillen og spesielt på våren/høsten som det er litt kaldere i luften. Prøv å sett grillen i le. Termometeret kan gi et avvik på temperaturen som er på grillristen, på opp mot 30%, avhengig av ute temperatur og vind. Så om termometeret viser 200 grader vil det i de fleste tilfeller være opp mot 300 grader på grillristen.
 • Grillen min tenner ikke.
  Det finnes flere typer tenningsmoduler til våre gassgriller. Pilotflamme Her lages det en gnist og en flamme skyter nedover langs brenneren som antenner gassen når du holder bryter inne og vrir til tennings punktet. Pilotflammen slukker når du slipper bryteren. Om brenneren ikke tenner her så sjekk at du får pilotflammen, om du ikke får dette kontakt oss Elektronisk tenner: Her sitter det en trykk bryter på grillens betjeningspanel, denne vil da lage gnis når bryter trykkes inn på alle brennere samtidig. Vri bryter til MAX samtidig som du trykker på tennknappen for å få brenneren til å tenne. Om brenneren ikke vil tenne så prøv å bytt batteri, se over ledninger på baksiden og se at alt sitter fast. Avstanden på tennstiften som sitter på hver brenner skal være 4-7 mm. Dersom avstanden er for stor eller for liten vil det ikke lages gnist. Om brenner og tenner er dekket av matrester, fett og skitt så vil dette redusere gnisten. Rengjør tennstiften og du kan pusse lett med et fint sandpapir for å skape bedre overflate for gnisten. Piezo tenner: Her lages det en gnist når du vrir bryteren til tenningspunktet og da antenner gassen og brenneren tennes. Trykk bryteren inn og vri sakte mot dekningspunktet. Gassen må få litt tid å komme fra flaske og opp i brenner. Vrir du for fort her vil den ikke tennes. Om brenneren ikke vil tenne så sjekk avstanden på tennstiften som sitter på hver brenner skal være 4-7 mmom denne er for stor eller for liten vil ikke det lages gnist. Om brenner og tenner er dekket av matrester, fett og skitt så vil dette redusere gnisten, rengjør og du kan pusse lett med et fint sandpapir for å skape bedre overflate for gnisten.
 • Sidebrenneren vil ikke brenne/tenne.
  Sjekk først at det er gnist på tennstiften til sidebrenneren, ser du ikke gnist så sjekk om ledningen er korrekt montert. Av og til må man justere avstanden på tennstiften, den skal være 4-7 mm avstand mellom tennstift og brenner, om den står for nærme eller for langt unna vil den ikke tenne. Juster litt om gangen. Trykk bryter rolig inn og vri mot tennings punktet du vil da høre gassen kommer og vent ca 5 sekunder før du vrir til tennings punktet. Om det er vind kan sidebrenner være vanskelig å tenne så plasser grillen i le. Om du ikke får tent sidebrenneren med disse tipsene så ta kontakt med oss.
 • Lokket til sidebrenner er skadet/ruster
  Sidebrenner lokket må alltid stå oppe når man tenner sidebrenneren. Om man er uheldig og tenner sidebrenneren med lokket nede så vil sidebrennerlokket begynne å ruste. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg med å skaffe nytt sidebrennerlokk.
 • Finnes det reservedeler til min grill?
  Vi har reservedeler til mange av våre griller, ta kontakt med oss her så hjelper vi deg.
bottom of page