top of page
Om oss
Nordic Season BBQ er importør av griller og tilbehør, og er en del av Nordic Season Products som ble etablert i 2005.

Vi er i dag 26 medarbeidere på vårt kontor på Kjeller i Lillestrøm og 5 medarbeidere på vårt kontor i Shanghai.

Nordic Season Products har fokus på tre hovedkategorier:

Grill og uterom, belysning og interiør.

Kiwa+NA_9001-14001.png
Visjon
Nordic Season skal være en ledende aktør på sesongprodukter i Norden! Nordmenn, svensker, dansker og finner krever kvalitet, funksjonalitet, trend og valgfrihet. Vi ønsker å treffe din personlige smak og levere produkter som gleder våre kunder i mange år. Vi skal arbeide hver dag for å levere det beste utvalget! 
Bærekraft
Nordic Season Products er vårt sosiale ansvar bevisst.
Vi er derfor medlem av Amfori og jobber tett med alle våre leverandører for å sikre bærekraftig og sikker produksjon – og gode forhold for alle som arbeider hos våre fabrikker.
Miljøpolitikk

Nordic Season Products As er et selskap som importerer og videreselger produkter hovedsakelig produsert i Asia.

Vårt miljøarbeid er forankret i FNs bærekrafts mål og vi fokuserer på anstendig arbeid, ansvarlig forbruk og produksjon, å stoppe klimaendringene og å samarbeide for å nå målene.

Vi har høy bevissthet på å forebygge forurensning gjennom reduksjon av emballasje og stimulere til bruk av fornybare ressurser som en del av livsløpet på våre produkter gjennom kontinuerlig samarbeide med våre produsenter og kunder.

Kvalitetspolitikk

Vår kvalitetspolitikk skal bidra til at våre produkter og tjenester fremstår profesjonelt utført med en kvalitet som kreves av våre kunder.

Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at kundene, ledelsen og den enkelte medarbeider har trygghet for at vi leverer høy kvalitet i alle deler av virksomheten.

  • NSP stiller høye krav til standard på produksjon, produkter og leveringer.

  • Vi skal etterleve lover, forskrifter og etiske retningslinjer.

  • Vi skal dekke krav i NS-EN ISO 9001.

  • Vi krever samsvar med Business Social Compliance Initiative (BSCI) eller tilsvarende av våre produsenter.

  • Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring av alle prosesser og systemer.

  • Våre ansatte er vår viktigste ressurs.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.2022, denne skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Hos oss på Nordic Season Products AS har vi gjennom mange år hatt fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom vårt medlemskap i BSCI. Arbeidet er godt forankret i vår bærekraftstrategi, overordnet policy og styrende dokumenter.

bottom of page